Tổng hợp văn phạm tiếng Anh cơ bản chuẩn quốc tế

Văn phạm tiếng Anh là một kho tư liệu khổng lồ, là yếu tố quan trọng giúp bạn có thể đọc tốt, viết tốt, thậm chí là hỗ trợ cho việc nghe, nói tiếng Anh tự tin như người bản xứ. Bài viết sau đây sẽ tổng hợp những kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh để mọi người có một hành trang vững vàng chinh phục tiếng Anh thành công.

Tổng hợp văn phạm tiếng Anh cơ bản chuẩn quốc tế

Để có thể học tốt văn phạm tiếng Anh điều đầu tiên mọi người cần nắm rõ những kiến thức cơ bản. Và tất cả đều được thể hiện dưới đây:

Tổng hợp 12 thì tiếng Anh cơ bản

Với những bạn mới bắt đầu học hoặc bị mất gốc tiếng Anh thì điều đầu tiên cần nắm chắc đó là 12 thì trong tiếng Anh. Các thì trong tiếng Anh rất quan trọng, thường xuất hiện trong các bài tập, đề thi và áp dụng trong giao tiếp hàng ngày. Mỗi thì có cấu trúc và cách sử dụng khác nhau.

1/Simple Present (Thì hiện tại đơn): S + am/is/are + O hay S + Vs/es + O

2/Present Progressive (thì hiện tại tiếp diễn): S + to be + V-ing

3/Present Perfect (thì hiện tại hoàn thành): S + have/has + PP (Past participle) + O

4/Present Perfect Progressive (thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn): S + have/has + been + V-ing + O

5/Simple Past (thì quá khứ đơn): S + V-ed/P2

6/ Past Progressive (thì quá khứ tiếp diễn): S + was/were + V-ing + O

7/Past Perfect (thời quá khứ hoàn thành): S + had + PP + O

8/Past Perfect Progressive (thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn): S + had been + V-ing + O

9/Simple Future (thì tương lai thường): S + will/shall + bare infinitive (động từ nguyên mẫu không “to”)

10/Near Future (Thì tương lai gần): S+be going to+be+adj/noun hay S + be going to + V-infinitive

11/Future Progressive (Thì tương lai tiếp diễn): S + shall/will + be + V-ing+ O hay S + am/is/are + going to + be + V-ing

12/Future Perfect (Thì tương lai hoàn thành): S + shall/will + have + PP

Tổng hợp loại câu cơ bản trong tiếng Anh

Trong văn phạm tiếng Anh có rất nhiều loại câu:

+ Câu đơn: Câu khẳng định, câu phủ định, câu nghi vấn, câu đề nghị, câu bị động, câu cầu khiến, câu cảm thán, câu hỏi đuôi.

+ Câu phức: Câu điều kiện, câu điều ước (Wish), câu tường thuật, câu chẻ, câu ngữ giả, câu gải định, các dạng câu so sánh, câu ghép,…

Tìm hiểu một số cấu trúc câu tiếng Anh cơ bản:

a/ Câu điều kiện

Cấu trúc câu điều kiện: If + S + V(s,es), S + V(s,es)

Cấu trúc câu điều kiện loại 1: If + S + V(s,es), S + Will, Can, Shall… + V

Cấu trúc câu điều kiện loại 2: If + S + Ved/Vp, S + Would/Could/Should… + V

Cấu trúc câu điều kiện loại 3: If + S + Had + Ved/ Vpp, S + Would/ Should/ Could… + Have + Vpp

b/ Câu chủ động: S + V + O

c/ Câu bị động: O + tobe + V (phân từ 2) (+ by + S)

d/ Các câu so sánh:

* So sánh bằng: S1 + be + as + tính từ + as + S2

                          S1 be + not + as/so + tính từ + as + S2

* So sánh hơn: S1 + be + tính từ ngắn + er + than + S2

                        S1 + be + more + tính từ dài + than + S2

* So sánh nhất: The + tính từ ngắn + est

                         The + most + tính từ dài

Ngoài ra, mọi người cần tìm hiểu thêm về một số văn phạm tiếng Anh cơ bản như:

-Mạo từ

-Liên từ

-Trạng từ

-Trợ động từ

-Cụm động từ

-Các dạng đảo ngữ

-Danh từ đếm được và không đếm được

-Bảng động từ bất quy tắc

Mọi người cần biết, học văn phạm tiếng Anh không chỉ đơn thuần là học trên lý thuyết. Mà để ngày càng tiến bộ thì bạn cần kết hợp với thực hành.

Hãy đọc, nghe tiếng Anh thật nhiều với những nội dung mà bạn yêu thích hoặc bạn có thể viết nhật ký, truyện ngắn, …bằng tiếng Anh để vận dụng thành thạo ngữ pháp mà mình đã học. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm các bài tập, bài thi ngữ pháp tiếng Anh cơ bản để luyện tập hàng ngày. Ngoài ra, bạn có thể download các tài liệu học tiếng Anh miễn phí tại đây: