Mẫu Cover Letter tiếng Anh cho sinh viên ra trường đi làm

Tiếng Anh ứng dụng

Nov 30, 2023

Bạn là sinh viên mới ra trường và đang tìm việc làm? Bạn chưa có kinh nghiệm làm việc nhưng vẫn muốn tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng? Hãy tham khảo mẫu cover letter bằng tiếng anh từ Trung tâm anh ngữ Wall Street English cho sinh viên mới ra trường và người đã đi làm có kinh nghiệm dưới đây!

Tìm hiểu Cover Letter là gì?

Cover Letter, hay thư xin việc, là một tài liệu gửi kèm theo CV (Curriculum Vitae) khi ứng tuyển vào một vị trí công việc. Cover Letter giúp bạn giới thiệu bản thân, tập trung vào những kỹ năng, kinh nghiệm và thành tựu quan trọng nhất của mình liên quan đến vị trí ứng tuyển. Nó cung cấp cơ hội để bạn tạo dựng một ấn tượng ban đầu và thể hiện sự chuyên nghiệp của mình trong việc ứng tuyển.

Tầm quan trọng và lợi ích của Cover Letter cho người đi làm

Cover Letter có tầm quan trọng và lợi ích đáng kể cho người đi làm, bao gồm:

Giới thiệu bản thân: Cover Letter cho phép bạn tạo dựng một bức tranh tổng quan về bản thân, giới thiệu về quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc và các kỹ năng chuyên môn mà bạn sở hữu.

Kết nối cá nhân: Cover Letter cho phép bạn thể hiện sự quan tâm và tìm hiểu về công ty và vị trí mà bạn đang ứng tuyển. Bạn có thể tùy chỉnh nội dung thư để phù hợp với nhu cầu và yêu cầu cụ thể của công ty.

Tạo ấn tượng ban đầu: Một Cover Letter chất lượng sẽ giúp bạn tạo dựng một ấn tượng ban đầu và lôi cuốn nhà tuyển dụng một cách tốt hơn, làm nổi bật hồ sơ của bạn giữa hàng trăm ứng viên khác. Nó cho phép bạn trình bày những điểm mạnh và sự phù hợp của mình với vị trí công việc, thu hút sự quan tâm và tạo niềm tin.

Đưa ra lý do ứng tuyển: Cover Letter cung cấp cho bạn cơ hội để nêu rõ lý do tại sao bạn quan tâm đến vị trí và công ty đó. Bạn có thể giải thích một cách chi tiết rằng tại sao bạn tin rằng bản thân có thể phù hợp đóng góp và phát triển vị trí đang tuyển dụng, cũng như văn hóa công ty.

Cung cấp thêm thông tin bản thân: Cover Letter cho phép bạn bổ sung thông tin chi tiết hơn về các kỹ năng, thành tựu hoặc dự án quan trọng mà không được đề cập trong CV. Bạn có thể tập trung vào những điểm mạnh nhất của mình để thể hiện giá trị mà bạn mang lại cho công ty. Điều này giúp nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về bản thân cũng như sở thích, cá tính của bạn, xem thử bạn có phù hợp với văn hóa của doanh nghiệp hay không.

Tại sao người ứng tuyển nên sử dụng Cover Letter bằng tiếng Anh

Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến trong môi trường làm việc quốc tế và có thể yêu cầu tiếng Anh trong quá trình ứng tuyển.

Tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng

Cover Letter là một cơ hội để người ứng tuyển giới thiệu bản thân và thể hiện sự quan tâm của họ đối với vị trí ứng tuyển. Bằng cách viết Cover Letter bằng tiếng Anh, người ứng tuyển sẽ thể hiện được khả năng sử dụng tiếng Anh của họ, đồng thời cho thấy sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của họ trong quá trình ứng tuyển.

Tăng cơ hội được tuyển dụng

Trong thời đại toàn cầu hóa, nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam ngày càng yêu cầu ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh. Bằng cách viết Cover Letter bằng tiếng Anh, người ứng tuyển sẽ có cơ hội cạnh tranh cao hơn với các ứng viên khác.

Thể hiện sự hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp

Cover Letter là một cách để người ứng tuyển thể hiện sự hiểu biết của họ về văn hóa doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp mà bạn ứng tuyển là một doanh nghiệp đa quốc gia, việc viết Cover Letter bằng tiếng Anh sẽ cho thấy sự phù hợp của bạn với văn hóa của doanh nghiệp đó.

Những lưu ý cho bạn khi sử dụng Cover Letter bằng tiếng Anh

Một số lưu ý mà các bạn sinh viên hoặc người đi làm nên nắm bắt khi chuẩn bị Cover Letter để thực hiện cho việc ứng tuyển

  • Trình bày một cách logic và có cấu trúc: Sắp xếp nội dung của Cover Letter một cách logic và có cấu trúc rõ ràng. Bắt đầu bằng một đoạn giới thiệu về bản thân, tiếp theo là những điểm mạnh và kinh nghiệm liên quan, sau đó kết thúc bằng đoạn tóm tắt và lời kết.
  • Tùy chỉnh và cá nhân hóa: Đừng viết một Cover Letter tổng quát mà gửi đi cho tất cả các vị trí ứng tuyển. Tìm hiểu về công ty và vị trí cụ thể mà bạn đang ứng tuyển để tùy chỉnh nội dung thư sao cho phù hợp.
  • Tránh lặp lại thông tin trong CV: Cover Letter không nên trùng lặp hoặc chỉ mô tả lại những thông tin có sẵn trong CV. Thay vào đó, hãy tập trung vào những điểm mạnh và kỹ năng đặc biệt mà bạn muốn nhấn mạnh.
  • Sử dụng ngôn từ chuyên nghiệp: Sử dụng ngôn từ chính xác, mạnh mẽ và chuyên nghiệp trong Cover Letter. Tránh sử dụng ngôn ngữ không chính thức hoặc quá cầu kỳ.
  • Theo dõi độ dài và súc tích: Cover Letter nên tập trung vào những thông tin quan trọng nhất và không quá dài. Tránh viết quá nhiều và làm mất đi sự súc tích của thư.
  • Kiểm tra lại và chỉnh sửa: Trước khi gửi đi Cover Letter, hãy đọc kỹ lại và kiểm tra lỗi ngữ pháp, chính tả và cấu trúc câu. Có thể bạn nên nhờ người khác đọc và đánh giá lại thư trước khi nộp.

Một số gợi ý cho bạn để chuẩn bị Cover Letter bằng tiếng Anh hiệu quả và tối ưu:

  • Mở đầu giới thiệu ấn tượng: Câu giới thiệu là phần quan trọng nhất của Cover Letter. Hãy bắt đầu bằng một câu giới thiệu ấn tượng để thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng.
  • Cung cấp thông tin quan trọng: Trong phần thân của Cover Letter, hãy cung cấp thông tin quan trọng về bản thân bạn, chẳng hạn như kinh nghiệm làm việc, kỹ năng và bằng cấp.
  • Kết thúc bằng một lời kêu gọi hành động: Hãy kết thúc Cover Letter bằng một lời kêu gọi hành động để nhà tuyển dụng biết bạn muốn làm gì tiếp theo.

Một số mẫu Cover Letter bằng tiếng Anh

Cover Letter tiếng Anh cho sinh viên mới ra trường, nhân viên 1-2 năm kinh nghiệm

Mẫu 1: Cover Letter tiếng Anh cho vị trí Kỹ sư Công nghệ Thông tin

Dear [Recipient's Name],

I am writing to apply for the position of Information Technology Engineer at [Company Name], as advertised on [Source of Job Posting]. As a recent graduate with a Bachelor's degree in Information Technology from [University Name], I am excited to contribute my technical skills and passion for innovation to your esteemed organization.

During my time at university, I gained a solid foundation in various programming languages, database management, and system analysis. I successfully completed several projects that involved developing web applications and implementing software solutions. Additionally, I have a strong understanding of networking principles and cybersecurity measures, which I believe would be valuable assets in ensuring the efficiency and security of your IT infrastructure.

What sets me apart is my ability to quickly learn new technologies and adapt to dynamic environments. I am a proactive problem solver and possess excellent communication skills, both written and verbal. I am confident in my ability to collaborate effectively with cross-functional teams and deliver high-quality results.

I am particularly drawn to [Company Name] due to its reputation for innovation and commitment to excellence. Your focus on cutting-edge technologies aligns perfectly with my career aspirations, and I am eager to contribute to your continued success. I am impressed by the work accomplished by your team, especially [specific project or achievement].

I am excited about the opportunity to be part of [Company Name] and contribute to its growth. Enclosed is my resume, which provides further details about my education, skills, and experiences. I would welcome the chance to discuss how my qualifications align with your requirements in more detail.

Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of an interview to discuss how my skills and enthusiasm can benefit [Company Name]. Please feel free to contact me at your convenience.

Yours sincerely,

[Your Name]

Mẫu 2: Cover Letter tiếng Anh cho vị trí Kế toán viên

Dear [Recipient's Name],

I am writing to express my interest in the position of Accountant at [Company Name], as advertised on [Source of Job Posting]. As a recent graduate with a Bachelor's degree in Accounting from [University Name], I am eager to apply my strong financial acumen and analytical skills to contribute to the success of your organization.

Throughout my academic journey, I developed a solid foundation in financial accounting, cost management, and taxation. I gained practical experience through internships where I assisted with the preparation of financial statements, conducted audits, and analyzed financial data. These experiences have equipped me with a meticulous attention to detail and a strong ability to interpret and communicate complex financial information.

I am proficient in using accounting software such as QuickBooks and Excel, and I possess a strong understanding of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). I am also a dedicated and organized professional, capable of managing multiple tasks and meeting deadlines.

What excites me about [Company Name] is its reputation for providing comprehensive financial solutions and its commitment to client satisfaction. Your emphasis on teamwork and professional development aligns perfectly with my career goals, and I am eager to contribute to your continued success.

Enclosed is my resume, which provides further details about my education, skills, and experiences. I would welcome the opportunity to discuss how my qualifications align with your requirements in more detail. I am confident that my strong work ethic, analytical mindset, and passion for accuracy would make me a valuable asset to your team.

Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of an interview to discuss how my skills and enthusiasm can contribute to the financial success of [Company Name]. Please feel free to contact me at your convenience.

Yours sincerely,

[Your Name]

Mẫu 3: Cover Letter tiếng Anh cho vị trí Marketing Assistant

Dear [Recipient's Name],

I am writing to apply for the position of Marketing Assistant at [Company Name], as advertised on [Source of Job Posting]. As a recent graduate with a Bachelor's degree in Marketing from [University Name], I am excited to leverage my creativity,analytical skills, and passion for marketing to contribute to the growth of your esteemed organization.

Throughout my academic journey, I gained a solid understanding of marketing principles, consumer behavior, and market research. I successfully completed various projects that involved developing strategic marketing plans, conducting market analysis, and implementing digital marketing campaigns. These experiences have honed my ability to think critically, analyze data, and develop innovative marketing strategies.

I am proficient in utilizing social media platforms, such as Facebook, Instagram, and Twitter, to create engaging content and drive brand awareness. I also have experience in conducting market research using tools like Google Analytics and conducting competitor analysis to identify market trends and opportunities.

What sets me apart is my strong communication skills and my ability to collaborate effectively with cross-functional teams. I am a creative thinker, capable of generating unique ideas and adapting to evolving market trends. I am confident in my ability to contribute to your marketing efforts and help your company achieve its business objectives.

I am particularly drawn to [Company Name] due to its reputation for innovation and its commitment to delivering exceptional products/services to its customers. Your focus on customer satisfaction and your dedication to creating a positive brand image align perfectly with my career aspirations.

Enclosed is my resume, which provides further details about my education, skills, and experiences. I would welcome the opportunity to discuss how my qualifications align with your requirements in more detail. I am confident that my passion for marketing and my drive to achieve results would make me a valuable addition to your marketing team.

Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of an interview to discuss how my skills and enthusiasm can contribute to the marketing success of [Company Name]. Please feel free to contact me at your convenience.

Yours sincerely,

[Your Name]

Cover Letter cho người đã có 3 - 5 năm kinh nghiệm

Mẫu 1: Cover Letter tiếng Anh cho vị trí Business Analyst

Dear [Recipient's Name],

I am writing to express my interest in the position of Business Analyst at [Company Name], as advertised on [Source of Job Posting]. With over 2 years of experience in business analysis and a proven track record of delivering actionable insights, I am confident in my ability to contribute to the success of your organization.

In my previous role as a Business Analyst at [Previous Company], I successfully collaborated with cross-functional teams to gather and analyze business requirements, identify process improvements, and develop innovative solutions. Through my experience, I have developed expertise in conducting market research, performing data analysis, and creating comprehensive reports to drive informed decision-making.

I possess advanced skills in utilizing analytical tools such as SQL and Excel to extract and manipulate data, as well as data visualization tools like Tableau to present findings in a clear and concise manner. Additionally, I have strong communication skills, enabling me to effectively communicate complex concepts to stakeholders at all levels of the organization.

What sets me apart is my ability to think strategically and my attention to detail. I am adept at identifying opportunities for process optimization and developing strategies to enhance operational efficiency. I am also a proactive problem solver, always seeking innovative solutions to drive business growth.

I am particularly drawn to [Company Name] due to its reputation for innovation and its commitment to excellence. Your focus on leveraging data-driven insights aligns perfectly with my skill set and career goals. I am eager to contribute to your continued success by utilizing my analytical expertise and business acumen.

Enclosed is my resume, which provides further details about my education, skills, and experiences. I would welcome the opportunity to discuss how my qualifications align with your requirements in more detail. I am confident that my analytical mindset, strategic thinking, and strong business acumen would make me a valuable asset to your team.

Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of an interview to discuss how my skills and experience can contribute to the success of [Company Name]. Please feel free to contact me at your convenience.

Yours sincerely,

[Your Name]

Mẫu 2: Cover Letter tiếng Anh cho vị trí Marketing Manager

Dear [Recipient's Name],

I am writing to apply for the position of Marketing Manager at [Company Name], as advertised on [Source of Job Posting]. With over 3 years of experience in marketing and a strong track record of developing and executing successful marketing campaigns, I am confident in my ability to drive the growth of your brand.

In my current role as a Marketing Specialist at [Current Company], I have consistently delivered results by developing and implementing strategic marketing plans, managing digital marketing campaigns, and analyzing market trends. I have a deep understanding of various marketing channels, including social media, email marketing, and content creation, and I am skilled in utilizing analytics tools to measure campaign performance and optimize marketing efforts.

I have successfully led cross-functional teams and collaborated with internal stakeholders to ensure brand consistency and maximize ROI. I am also experienced in conducting market research, competitor analysis, and customer segmentation to identify target audiences and develop effective marketing strategies.

What sets me apart is my ability to think creatively and my strong leadership skills. I am passionate about developing innovative marketing initiatives that resonate with customers and drive engagement. I am also adept at managing multiple projects and meeting deadlines in fast-paced environments.

I am particularly drawn to [Company Name] due to its reputation for excellence and its focus on customer satisfaction. Your commitment to delivering high-quality products/services aligns perfectly with my values and career aspirations. I am eager to contribute my expertise in marketing strategy development, brand management, and team leadership to your organization.

Enclosed is my resume, which provides further details about my education, skills, and experiences. I would welcome the opportunity to discuss how my qualifications align with your requirements in more detail. I am confident that my strategic mindset, creativity, and leadership abilities would make me a valuable addition to your marketing team.

Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of an interview to discuss how my skills and experience can contribute to the marketing success of [Company Name]. Please feel free to contact me at your convenience.

Yours sincerely,

[Your Name]

Mẫu 3: Cover Letter tiếng Anh cho vị trí Software Engineer

Dear [Recipient's Name],

I am writing to express my interest in the position of Software Engineer at [Company Name], as advertised on [Source of Job Posting]. With over 2 years of experience in software development and a strong background in designing and implementing scalable applications, I am confident in my ability to contribute to the success of your software engineering team.

In my current role as a Software Engineer at [Current Company], I have been involved in the full lifecycle of software development projects, from requirements gathering to deployment. I have experience in developing and maintaining web applications using technologies such as Java, JavaScript, and HTML/CSS. I am also proficient in utilizing frameworks like Spring and Angular to build robust and user-friendly interfaces.

Throughout my career, I have demonstrated a strong understanding of software engineering principles, including object-oriented design, data structures, and algorithms. I am skilled in writing clean, efficient, and maintainable code, and I have experience with version control systems like Git. I am also familiar with agile methodologies and have worked in collaborative team environments using tools like Jira for project management.

What sets me apart is my ability to learn quickly and my passion for solving complex problems. I enjoy staying up-to-date with the latest technologies and trends in software development, and I am always eager to expand my skill set. I thrive in challenging situations and am adept at finding innovative solutions to technical challenges.

I am particularly drawn to [Company Name] due to its reputation for innovation and its commitment to delivering high-quality software solutions. Your focus on cutting-edge technologies and your collaborative work environment align perfectly with my career goals. I am eager to contribute my technical expertise, problem-solving skills, and strong attention to detail to your software engineering team.

Enclosed is my resume, which provides further details about my education, skills, and experiences. I would welcome the opportunity to discuss how my qualifications align with your requirements in more detail. I am confident that my technical proficiency, adaptability, and passion for software development would make me a valuable asset to your team.

Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of an interview to discuss how my skills and experience can contribute to the success of [Company Name]. Please feel free to contact me at your convenience.

Yours sincerely,

[Your Name]

Hy vọng qua bài viết trên từ Trung tâm anh ngữ Wall Street English, bạn có thể chuẩn bị Cover Letter bằng tiếng Anh một cách hoàn thiện cho công cuộc ứng tuyển việc làm trong thời gian tới. Ngoài ra bạn có thể tham khảo khóa học tiếng Anh cho người đi làm để nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng tiếng Anh hơn nhé.