Bài tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Dec 13, 2022

Đối với người học tiếng Anh, ngữ pháp được xem là nền móng hỗ trợ bạn khi học các kỹ năng còn lại như nghe, nói, đọc, viết. Nhưng để có thể giỏi ngữ pháp tiếng Anh, ngoài việc nắm rõ lý thuyết bạn cần phải thực hành. Và một trong những phương pháp thực hành đang được nhiều người áp dụng chính là làm nhiều bài bài tập tiếng anh cơ bản (English grammar exercises) mỗi ngày.

Sai lầm phổ biến khi học ngữ pháp tiếng Anh

Theo cách học truyền thống, mọi người sẽ thường chỉ học lý thuyết, viết ra một danh sách các công thức riêng lẻ, sau đó nhẩm và chép lại nhiều lần để ghi nhớ và chỉ làm một số bài tập có sẵn trong sách.

Phương pháp học này sẽ khiến bạn nhanh quên lý thuyết, mất căn bản, không thể đạt điểm cao trong các bài kiểm tra ngữ pháp, ảnh hưởng đến kết quả học tập, thi cử, khiến bản thân chán nản, thất vọng.

Vì thế, nếu bạn đã học thuộc lý thuyết thì hãy dành nhiều thời gian làm những bài tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản (English grammar exercises) để giúp bạn củng cố kiến thức, nâng cao khả năng phản xạ. Bạn có thể tìm thấy vô số bài tập ngữ pháp ở nhiều tài liệu, trên các website,… hay các bài test tiếng Anh miễn phí của Wall Street English.

Một số lưu ý khi học ngữ pháp tiếng Anh

Để hoàn thành tốt English grammar exercises, mọi người cần lưu ý một số điểm sau:

Nắm rõ thành phần của câu

Khi nhìn vào một câu tiếng Anh, bạn phải nắm được những thành phần chính trong câu: Subject (chủ ngữ), Verb (động từ), Object (tân ngữ). Khi đã nắm rõ thành phần câu,bạn sẽ viết câu đúng, biết cách sử dụng câu trong ngữ cảnh phù hợp.

Học thuộc các thì trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có 12 thì cơ bản, để dễ nhớ các thì bạn có thể áp dụng phương pháp sau:

+ Đối với các thì ở hiện tại, động từ/trợ động từ chia ở cột thứ nhất trong bảng động từ bất quy tắc.

+ Đối với các thì quá khứ, động từ/trợ động từ chia ở cột thứ hai trong bảng động từ bất quy tắc.

+ Đối với các thì tương lai, phải có chữ “will”.

+ Đối với các thì tiếp diễn, phải có “to be” và verb-ing.

+ Đối với các thì hoàn thành, phải có trợ đ

Ngữ pháp tiếng Anh rất phong phú, do đó chỉ thể hiện vỏn vẹn trong một bài viết là không thể. Nên chúng tôi chỉ cung cấp, chia sẻ những gì quan trọng, cần thiết để giúp mọi người ôn tập kiến thức, nâng cao thêm ngữ pháp tiếng Anh của mình.ộng từ “have/has/had” và V3/-ed (động từ cột thứ ba trong bảng bất quy tắc).

Nếu đã nắm rõ các quy tắc đơn giản trên, bạn hãy thực hành ngay với một số bài tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản (English grammar exercises) trong phần thì để học thuộc nhanh công thức.

Một số bài tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Bài tập các thì trong tiếng Anh

1/ I’ve got a computer ,but I ….. (not/use) it much.

2/ After Larry ….. (to see) the film on TV, he decided to buy the book.

3/ Have you got an umbrella? It ….. (start) to rain.

4/ We couldn’t afford to keep our car, so we ….. (sell) it.

5/ I … (meet) Tom and Jane at the airport a few weeks ago. They … (go) to Paris and I ….. (go) to Rome. We … (have) a chat while we … (wait) for our flights.

6/ I’d better have a shower. I (not/have)….. one since Thursday.

7/ Before you came, she….. (go) to school.

8/ For several years, his ambition……. (be) to be a pilot.

9/ Mike…… (phone) one hour ago.

10/ Our teacher usually…. (give) us many exercises.

Bài tập về câu điều kiện

1/ If you (find) _________ a skeleton in the cellar, don’t mention it to anyone.

2/ If I __________ (have) the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you have.

3/ I (not buy) _________________ things on the installment system if I were you.

4/ If he worked more slowly, he _____ (not make) so many mistakes.

5/ If the weather ___________________(not change), we will reach the top of the mountain.

Bài tập về câu bị động

1/ My father waters this flower every morning. 

2 The manager didn’t phone the secretary this morning.

3/ He has broken his nose in a football match.

4/ Have you sent the Christmas cards to your family?

5/ They find that the job is not suitable for a girl like her.

Bên cạnh việc làm các bài test, bạn có thể trau dồi ngữ pháp tiếng Anh bằng cách đọc nhiều sách, báo, tiểu thuyết, truyện tiếng Anh, thường xuyên trò chuyện, giao tiếp bằng tiếng Anh với bạn bè, thầy cô hay những người bản ngữ, rèn luyện viết những mẫu truyện ngắn, nhật ký, blog, mail, … bằng tiếng Anh. 

Ngoài ra, để nhanh chóng cải thiện tiếng Anh của bản thân một cách hiệu quả, bạn có thể tham khảo các khóa học tiếng Anh của Wall Street English. Với phương pháp học độc quyền với hiệu quả đã được kiểm chứng trên toàn cầu, chắc chắn bạn sẽ đạt được mục tiêu học tiếng Anh của mình. Tìm hiểu ngay tại: https://wallstreetenglish.edu.vn/khoa-hoc-tieng-anh