Wall Street English Blog

Tiếng Anh Cho Công Sở
Học tiếng Anh

5 cách dùng từ Dare trong tiếng Anh

Dare là một từ khá đặc biệt trong tiếng Anh. Tuy người Việt thường chỉ dịch từ này theo nghĩa “thách, dám” nhưng bản thân dare lại có

Tiếng Anh Mỗi Ngày