Bí kíp dùng các giới từ at, on, in (P2)

Từ vựng tiếng Anh

Nov 07, 2022

Ngoài cách sử dụng để chỉ nơi chốn, ba giới từ at, on và in còn được dùng khi nói về thời gian. Bạn hãy lưu ý những quy tắc sau để sử dụng chính xác trong giao tiếp lẫn công việc nhé.

“at” để chỉ thời gian và ngày nghỉ

Cách dùng phổ biến nhất của at là để chỉ một mốc thời gian nhất định.

– In Vietnam, the working hour usually starts at 8 o’clock. (Ở Việt Nam, ngày làm việc thường bắt đầu lúc 8 giờ sáng.)

"at" cũng được dùng để chỉ cuối tuần và cả dịp lễ lớn trong năm.

– Did you go to the company at the weekend? (Anh đến công ty vào cuối tuần trước phải không?)

– We are having the office decorated at Christmas. (Mọi người đang trang trí văn phòng để đón Giáng Sinh)

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng để chỉ một ngày nhất định trong dịp lễ, người Anh vẫn dùng giới từ on.

– Come and see us on Christmas Day. (Nhớ đến thăm chúng tôi đúng ngày Giáng Sinh nha.)

– Will you take the kids to the park on Easter Monday? (Bạn có chở bọn trẻ đến công viên vào ngày lễ Phục Sinh không?)

“on” dùng khi nói về ngày

Giới từ on được dùng trong hai trường hợp: chỉ ngày và chỉ một buổi nhất định.

 – Our company’s birthday is on March 29th. (Sinh nhật của công ty vào ngày 29/3.)

– They usually go and see Granny on Sundays. (Họ thường đi thăm bà ngoại vào các ngày Chủ Nhật)

– On 3rd July 1991, a legend in football was born in Brazil. (Một huyền thoại bóng đá được sinh ra ở Brazil vào ngày 3/7/1991.)

– Everything started on a cold morning in early spring when Long decided to invest in our company. (Tất cả bắt đầu vào một buổi sáng mùa xuân lạnh lẽo khi Long quyết định đầu tư vào công ty của chúng ta.)

Dùng “in” cho các mốc thời gian dài hơn

Giới từ in được dùng phổ biến nhất khi nói về thời gian. Bạn có thể dùng in trước tháng, mùa, hoặc những mốc thời gian dài.

– Contact us again in three or four days. (Hãy liên hệ lại với chúng tôi sau 3-4 ngày nữa.)

– Staff always work best in the morning. (Nhân viên luôn làm việc năng nổ nhất vào buổi sáng.)

– The company trip has been postponed. We will go to Sydney in April. (Chuyến đi chơi đã bị hoãn. Công ty chúng ta sẽ đến Sydney vào tháng Tư.)

Những trường hợp đặc biệt

Trong một số trường hợp, bạn sẽ không dùng bất kỳ giới từ nào trước các mốc thời gian. Ví dụ điển hình bao gồm:

Trước next, last, this, every, some, all

– Are you free this morning? (Ông có rảnh sáng nay không?)

– Let’s meet next week to discuss further about the proposal! (Tuần tới chúng ta hãy họp để bàn thêm về bản kế hoạch này.)

Trước yesterday, tomorrow, the day after tomorrow

– Tomorrow, Mr. Anthony will fly to Thailand to join the conference. (Ngài Anthony sẽ bay đến Thái Lan để dự hội nghị vào ngày mai.)

Hi vọng qua phần 1 và phần 2 của bài viết này, bạn đã có thể phân biệt được ba giới từ at – on – in khi nói về nơi chốn lẫn thời gian. Sử dụng cách giới từ tiếng Anh một cách chính xác sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn trong đời sống và công việc hằng ngày, tránh các hiểu lầm không đáng có.