Trung tâm tiếng anh WSE - SC Vivo Quận 7

Học phí Wall Street English

Wall Street English đảm bảo phương pháp của chúng tôi mang lại hiệu quả. Bất kể mục tiêu của bạn là làm việc, học tập, du lịch hay bất kì mục tiêu nào khác, chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được kết quả mong muốn.

Học phí theo từng khóa học tiếng Anh tại trung tâm anh ngữ Wall Street English

Lưu ý:  Học phí của các khóa học Wall Street English chỉ được công bố chính thức và duy nhất tại địa chỉ  wallstreetenglish.edu.vn

Bất kỳ thông tin nào về học phí của Wall Street English trên các trang web khác, kể cả các kênh truyền thông của Wall Street English (Facebook, Tiktok, Instagram, LinkedIn…) đều không phải là thông tin chính thức. Để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy, vui lòng liên hệ hotline 1800 646 448 để được hỗ trợ.

3 bước tính học phí tại Wall Street English

Kiểm tra trình độ tiếng Anh

Chuyên gia tư vấn giáo dục của chúng tôi sẽ xác định trình độ bắt đầu của bạn thông qua bài kiểm tra tiếng Anh chuyên nghiệp dựa trên Thang tham chiếu Châu Âu (CEFR). Bài kiểm tra tiếng Anh giúp phân tích đánh giá chi tiết về điểm mạnh của bạn và các kĩ năng cần cải thiện.

Xác định mục tiêu và thời gian học

Chuyên gia tư vấn sẽ tìm hiểu mục tiêu học tiếng Anh của bạn, những thuận lợi và trở ngại trong việc học của bạn để đề xuất chương trình học phù hợp với nhu cầu của bạn, theo lịch học do bạn chọn.

Đề xuất lịch học & học phí

Sau khi phân tích các thông tin, chuyên gia tư vấn sẽ lập thời khóa biểu và thông báo mức học phí khóa học tiếng Anh tại Wall Street English của bạn.