Những Cách Say Yes trong tiếng Anh

18/09/2018419 Lượt tải

HÌNH ẢNH
library
library
library
GIỚI THIỆU

Quyển eBook này sẽ giới thiệu đến bạn 20 từ dùng để thay thế “Yes”, tùy từng đối tượng và trường hợp giao tiếp. 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Điểm ngữ pháp tiếng Anh quan trọng
Bí quyết làm chủ tiếng Anh trong các cuộc họp
Tổng hợp cụm động từ hữu ích phần 1
Bộ tài liệu Common words in IELTS