Những Cách Say Yes trong tiếng Anh

18/09/2018420 Lượt tải

HÌNH ẢNH
library
library
library
GIỚI THIỆU

Quyển eBook này sẽ giới thiệu đến bạn 20 từ dùng để thay thế “Yes”, tùy từng đối tượng và trường hợp giao tiếp. 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Tiếng Anh khi đi phỏng vấn xin việc
Bộ công cụ giúp hoàn thành mọi mục tiêu
Mang tiếng Anh vào nhịp sống hằng ngày
Tổng hợp cụm động từ hữu ích phần 1