lucky wheel
VÒNG QUAY MAY MẮN
CÙNG HAVARD MANAGEMENTOR
Lần đầu tiên, Wall Street English kết hợp với chương trình phát triển năng lực lãnh đạo Harvard ManageMentor mang đến cho học viên cơ hội “2 trong 1” để vừa làm chủ tiếng Anh và nâng tầm lãnh đạo. Để chào đón sự kết hợp ưu việt này, Wall Street English ra mắt sự kiện đặc biệt “Vòng quay May mắn cùng Harvard ManageMentor”

ĐĂNG KÝ NGAY