PROFESSIONAL BUSINESS NETWORKING

 

Bạn có biết việc xây dựng các mối quan hệ tốt sẽ giúp rất nhiều cho sự nghiệp và kinh doanh của bạn?

Chương trình Business English in Action sẽ tiếp tục với đề tài "Professional Business Networking" từ 14h:30 NGÀY 12 THÁNG 04 NĂM 2014 do thầy Andrew trình bày.

 

NỘI DUNG BUỔI HỘI THẢO:

 

Thực hành kỹ năng tạo dựng mối quan hệ

Mở rộng mối quan hệ của bạn

Tăng cường cơ hội phát triển sự nghiệp và kinh doanh

 

Đến với buổi hội thảo, bạn sẽ học được những kỹ năng phát triển mối quan hệ một cách hiệu quả và đúng mực.

 

Hội thảo này dành cho tất cả mọi người tại Tp.HCM, không yêu cầu đóng phí dưới mọi hình thức

Thay đổi tương lai với phương pháp học độc đáo của Wall Street English!
Kiểm tra trình độ Tiếng Anh của bạn để chuẩn bị kế hoạch học tập tốt nhất!