NGÀY HỘI TRAO ĐỔI VĂN HÓA

ngay-hoi-trao-doi-van-hoa

"Khám phá những nét tinh hoa mang đậm giá trị văn hóa từ nhiều quốc gia khác nhau và thêm cơ hội kết bạn mới trên toàn thế giới." Tham gia và kết nối với bạn bè toàn cầu trong sự kiện văn hóa của chúng tôi.

Liên hệ với EC/SO/PT để biết thêm thông tin chi tiết.

Thay đổi tương lai với phương pháp học độc đáo của Wall Street English!
Kiểm tra trình độ Tiếng Anh của bạn để chuẩn bị kế hoạch học tập tốt nhất!