CHOCOLATE TASTING 

Chocolate tastingBạn yêu thích sô-cô-la? Bạn có biết sô-cô-la có bao nhiêu loại và sự khác nhau của các loại sô-cô-la trên thế giới?

Hãy đến và trải nghiệm tất cả các loại sô-cô-la khác nhau cũng như biết thêm về xuất xứ của chúng cùng thầy Kevin!

 

Đăng kí ngay với SO/PT/EC.

Thay đổi tương lai với phương pháp học độc đáo của Wall Street English!
Kiểm tra trình độ Tiếng Anh của bạn để chuẩn bị kế hoạch học tập tốt nhất!