New Certificate

Chứng chỉ của Wall Street English đạt TIÊU CHUẨN VÀNG và được công nhận trên toàn thế giới

Wall Street English là trung tâm Anh ngữ đầu tiên đạt tiêu chuẩn này và chứng minh được chất lượng quốc tế của mình.

Chương trình học của Wall Street English đạt chuẩn CEFR (Khung quy chiếu Trình độ Ngôn ngữ chung Châu Âu). Đây là kết quả của nỗ lực nghiên cứu đặc biệt giữa Wall Street English và Viện khảo thí ngôn ngữ thuộc Đại học Cambrigde (Cambridge ESOL).

Certificate

Chương trình học

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SURVIVALWAYSTAGEUPPER WAYSTAGETHRESHOLDMILESTONEMASTERY
Certificate

CEFR là gì?

CEFR đang trở thành tiêu chuẩn toàn cầu cho việc xây dựng các kỳ thi và ngày càng phổ biến hơn với các chuyên gia bởi mỗi điểm số đều phản ánh chi tiết khả năng Anh ngữ của ứng viên.
Certificate

BULATS là gì?

Ngoài ra, chương trình giảng dạy và chứng chỉ/văn bằng của Wall Street English còn có giá trị tương đương với tiêu chuẩn BULATS của Đại học Cambridge. Đây là bài thi Kiểm tra Ngôn ngữ Thương mại, đánh giá mức độ sử dụng ngoại ngữ tại nơi làm việc.
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của Wall Street English?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.