loader

Vượt chướng ngại vật - Test - WSE

vượt chướng ngại vật

Tiếng Anh của bạn đã ở mức thượng thừa khi bạn thường xuyên sử dụng những thành ngữ để câu văn được sinh động hơn hay chỉ dừng lại ở mức dùng những từ đơn giản để đảm bảo “đúng là được”? Hãy cùng thử sức chinh phục thành ngữ tiếng Anh qua hành trình 5 chặng cùng WSE nhé!

vượt chướng ngại vật

Cách chơi

Bài test gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm, chia làm 5 chặng với độ khó tăng dần.
Hãy chọn câu trả lời bạn cho là đúng nhất với ý nghĩa của thành ngữ (phần được in đậm) trong câu. Bạn không thể quay lại để thay đổi phương án trả lời.

Cách tính điểm

Chặng 1

Mỗi câu trả lời đúng được .
Điểm tối đa cho chặng này là .

Chặng 2

Mỗi câu trả lời đúng được .
Điểm tối đa cho chặng này là .

Chặng 3

Mỗi câu trả lời đúng được .
Điểm tối đa cho chặng này là .

Chặng 4

Mỗi câu trả lời đúng được .
Điểm tối đa cho chặng này là 12đ.

Chặng 5

Mỗi câu trả lời đúng được .
Điểm tối đa cho chặng này là 15đ.

vượt chướng ngại vật
vượt chướng ngại vật

Chặng 1: IDIOMS INTERN

Câu 1:

An: I can’t solve this mathematics exercise.
Binh: It’s just a piece of cake!

vượt chướng ngại vật

Chặng 1: IDIOMS INTERN

Câu 2:

It’s raining cats and dogs.

vượt chướng ngại vật

Chặng 1: IDIOMS INTERN

Câu 3:

“I always have butterflies in my stomach before a test.”

vượt chướng ngại vật

Chặng 2: IDIOMS NEWBIE

Câu 4:

When pigs fly, he will give you a birthday gift.

vượt chướng ngại vật

Chặng 2: IDIOMS NEWBIE

Câu 5:

“I can’t afford this wedding dress. It costs an arm and a leg.”

vượt chướng ngại vật

Chặng 2: IDIOMS NEWBIE

Câu 6:

He took what I said with a grain of salt.

vượt chướng ngại vật

Chặng 3: JUNIOR IDIOMS

Câu 7:

She has many Gucci limited shoes. She must be rolling in money.

vượt chướng ngại vật

Chặng 3: JUNIOR IDIOMS

Câu 8:

You are all young. The world is your oyster.

vượt chướng ngại vật

Chặng 3: JUNIOR IDIOMS

Câu 9:

Girls are so weird. They change their tune all the time!

vượt chướng ngại vật

Chặng 4: SENIOR IDIOMS

Câu 10:

The lunar New Year is in 3 months but my mother has already prepared the house decorations. She’s really on the ball.

vượt chướng ngại vật

Chặng 4: SENIOR IDIOMS

Câu 11:

My next-door neighbor has a real green thumb. He takes care of every single flower in the garden.

vượt chướng ngại vật

Chặng 4: SENIOR IDIOMS

Câu 12:

Alex said that he couldn’t come to my birthday party but he finally showed up out of the blue with a big rose bouquet.

vượt chướng ngại vật

Chặng 5: MASTER IDIOMS

Câu 13:

We intend to travel to Thailand next year, so we need a nest egg.

vượt chướng ngại vật

Chặng 5: MASTER IDIOMS

Câu 14:

My boss often gets hot under the collar when the employees come to work late.

vượt chướng ngại vật

Chặng 5: MASTER IDIOMS

Câu 15:

No more time! We need to talk turkey and stop messing around.

Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài kiểm tra.

Hãy cho chúng tôi biết thêm một số thông tin để có được kết quả chính xác nhất nhé.

Bạn có muốn nhận tư vấn miễn phí để cải thiện trình độ tiếng Anh?