Tự tin tiếng anh

Vocabulary test Bài kiểm tra từ vựng

Số điểm của bạn là:

Hãy điền những thông tin dưới đây để xem kết quả bài test của bạn

Bài kiểm tra này đánh giá vốn từ vựng và khả năng phản xạ của bạn. Bài kiểm tra gồm 10 câu hỏi.

Hãy chọn từ đúng với hình tương ứng.

Bạn chỉ có 10 giây cho mỗi câu hỏi.