Trình độ tiếng anh
hiện tại có giúp bạn
thành công trong cuộc họp

Tiếng Anh tốt sẽ giúp bạn thể hiện được khả năng, gây ấn tượng với đồng nghiệp và cấp trên trong những cuộc họp hoặc gặp gỡ với đối tác, đặc biệt trong môi trường quốc tế. Vậy bạn đã tự tin với việc tham gia hay dẫn dắt buổi họp bằng tiếng Anh chưa? Thử ngay bài kiểm tra dưới đây để đánh giá phần trăm “sống sót” của bạn là bao nhiêu nhé!

CÁCH CHƠI

Bài kiểm tra hoàn toàn bằng tiếng anh
Nhận ngay tài liệu tiếng anh miễn phí sau khi hoàn tất

Trình độ tiếng anh
hiện tại có giúp bạn
thành công trong cuộc họp

Tiếng Anh tốt sẽ giúp bạn thể hiện được khả năng, gây ấn tượng với đồng nghiệp và cấp trên trong những cuộc họp hoặc gặp gỡ với đối tác, đặc biệt trong môi trường quốc tế. Vậy bạn đã tự tin với việc tham gia hay dẫn dắt buổi họp bằng tiếng Anh chưa? Thử ngay bài kiểm tra dưới đây để đánh giá phần trăm “sống sót” của bạn là bao nhiêu nhé!

CÁCH CHƠI

Bài kiểm tra hoàn toàn bằng tiếng anh
Nhận ngay tài liệu tiếng anh miễn phí sau khi hoàn tất

BẮT ĐẦU