Tự tin tiếng anh
Test trình độ tiếng Anh đặt dịch vụ

reservation

Making A Reservation

english travel test

Đặt chỗ trước là một thao tác không mấy phức tạp. Tuy vậy, liệu bạn có thể diễn đạt rõ ràng những yêu cầu của mình khi đặt chỗ bằng tiếng Anh? Kiểm tra ngay với bài test sau!


Hướng dẫn:

  • Bài kiểm tra gồm 10 câu trắc nghiệm
  • Chọn đáp án mà bạn cho là đúng nhất
  • Bạn có thể quay lại để đổi câu trả lời
test