Tự tin tiếng anh
Test trình độ tiếng Anh khi tham quan

sightseeing

Tham quan

english travel test

Hành trình tham quan của bạn bắt đầu, nhưng liệu bạn có đủ tự tin để tự mình khám phá vùng đất mới? Liệu tiếng Anh của bạn đã đủ để thực sự tận hưởng chuyến đi và giúp bạn học hỏi thêm nhiều điều? Tìm hiểu ngay


Hướng dẫn:

  • Bài kiểm tra gồm 15 câu trắc nghiệm
  • Chọn đáp án mà bạn cho là đúng nhất
  • Bạn có thể quay lại để đổi câu trả lời
test