Tự tin tiếng anh

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

TRAVEL

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.” Bạn đã thực sự sẵn sàng để đến khám phá và tận hưởng những vùng đất mới? Bài trắc nghiệm tình huống của WSE sẽ giúp bạn kiểm tra kỹ năng sử dụng tiếng Anh khi đi du lịch!