loader

Travel English Test

tiếng anh du lịch
6 CHẶNG THỬ THÁCH
tiếng anh du lịch
Bạn ao ước một ngày có thể tự mình chu du khắp nơi và trải nghiệm thế giới? Bạn ngại ngần chưa dám thử vì lo lắng rào cản ngôn ngữ? Liệu khả năng tiếng Anh của bạn đã đủ để tự mình du lịch nước ngoài?
6 chặng thử thách “thực tế” đầy thú vị dưới đây sẽ tiết lộ cho bạn biết trình độ tiếng Anh du lịch của mình đang ở mức nào. Thử ngay nhé!
tiếng anh du lịch
tiếng anh du lịch
Bạn sẽ nhận được một món quà sau khi hoàn tất bài kiểm tra. Bài kiểm tra bao gồm 6 tình huống thử thách, thể hiện dưới dạng video.
Chỉ xem video được 1 lần.
tiếng anh du lịch
What is included in the package tour?
tiếng anh du lịch
Going through customs
Listen and fill in the blanks

Officer: “How long do you to stay here?”

Lan: “Around 10 days.”

Officer: “Where will you stay?”

Lan: “I’ll stay with my aunt for a couple of days in Istanbul, then I’ll stay in at the Luxury Hotel in Ankara for 8 days and go .”

tiếng anh du lịch
Which one is Lan’s room?
tiếng anh du lịch
Lan bought this dress for herself.
tiếng anh du lịch
At the restaurant
Listen and fill in the blanks

Waiter: “Let me repeat your order: beef steak; tomato soup; ; orange juice, ; and lychee ice cream, medium size.

tiếng anh du lịch
What happened to Lan?
tiếng anh du lịch
tiếng anh du lịch
Bạn đã hoàn thành xong thử thách. Hãy nhập ngay thông tin ngay bên dưới thật chính xác để Wall Street English gửi đáp án và một phần quà đặc biệt đến bạn nhé!
Bạn có muốn nhận tư vấn miễn phí để cải thiện trình độ tiếng Anh?