loader

Thành ngữ Tiếng Anh - Test - WSE

thành ngữ tiếng anh
thành ngữ tiếng anh
Bạn có biết, trong tiếng Anh có những thành ngữ mang tên các quốc gia trên thế giới, mang ý nghĩa đặc trưng theo văn hóa của chính quốc gia đó? Hãy cùng WSE đi dạo một vòng thế giới thông qua bài test để kiểm chứng mức độ am hiểu thành ngữ cũng như các nền văn hóa của bạn nhé.
thành ngữ tiếng anh
thành ngữ tiếng anh
Lưu ý:
Bài test có tổng cộng 10 câu hỏi
Mỗi câu hỏi đều ẩn chứa gợi ý giúp bạn chọn câu trả lời, vì vậy, hãy đọc thật kĩ!
Bạn có thể xem nghĩa của từng thành ngữ ở phần “Đáp án”
thành ngữ tiếng anh
 
thành ngữ tiếng anh
 
thành ngữ tiếng anh
I can’t do what I want here, I want to go home. When I get back home, well, ________, isn’t it?
thành ngữ tiếng anh
I still haven't gotten that magazine I ordered yet. Is it on the_____?
thành ngữ tiếng anh
 
thành ngữ tiếng anh
 
thành ngữ tiếng anh
Lily doesn’t like her boyfriend paying for her dinner. She always prefers to ______.
thành ngữ tiếng anh
The official story is that he's sick, but I think he's just taking __________.
thành ngữ tiếng anh
You should speak with other kids at your new school because _____. You are in their land and have to learn to live with it.
thành ngữ tiếng anh
If there is a period of warmer weather in late autumn, it is an _________.
Mời bạn điền thông tin để nhận kết quả về trình độ của mình
Bạn có muốn nhận tư vấn miễn phí để cải thiện trình độ tiếng Anh?