Tự tin tiếng anh
Study Academic Test

Học thuật

english test study

Bạn đã sẵn sàng đương đầu với những chồng sách chuyên ngành và viết vô số bài luận bằng tiếng Anh? 15 câu hỏi sau sẽ giúp bạn đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh học thuật – yếu tố quan trọng hàng đầu nếu bạn có ý định trở thành du học sinh.

Hướng dẫn:

  • Bài kiểm tra gồm 15 câu trắc nghiệm
  • Chọn đáp án mà bạn cho là đúng nhất
  • Bạn có thể quay lại để đổi câu trả lời
english test academic