Tự tin tiếng anh

Bạn đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục kiến thức

STUDY

Bạn đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục kiến thức ở một đất nước xa lạ? Câu trả lời ở ngay tại đây! Cùng khảo sát trình độ tiếng Anh của bạn cả về mặt giao tiếp lẫn học thuật với hai bài kiểm tra dành riêng cho những ai có ý định du học.