Gien đột phá

loader
30% Complete

Chọn mức độ sẵn sàng thử
các hoạt động sau đây:

Đã thực hiệnMuốn và sẵn sàng
thực hiện
Muốn nhưng chưa
sẵn sàng thực hiện
Không hứng thúSẽ không thực hiện
Bắn súng sơn
Leo núi
Lái máy bay solo
Bay diều delta
Dù lượn
Lặn biển
Nhảy Bungee
Nhảy dù
30% Complete

Chọn mức độ sẵn sàng đối mặt
với các thử thách nghề nghiệp sau đây:

Đã thực hiệnMuốn và sẵn sàng
thực hiện
Muốn nhưng chưa
sẵn sàng thực hiện
Không hứng thúSẽ không thực hiện
Nói trước đám đông
Đi dự sự kiện lớn một mình
Học thêm 1 bằng chuyên môn
Nộp CV vào một tập đoàn lớn
Nhảy việc sang một lĩnh vực hoàn toàn khác
Làm việc ở một quốc gia khác
Khởi nghiệp
Thuyết trình trước một nhóm nhỏ
90% Complete

Chọn mức độ sẵn sàng trải nghiệm
những lựa chọn sau đây:

Đã thực hiệnMuốn và sẵn sàng
thực hiện
Muốn nhưng chưa
sẵn sàng thực hiện
Không hứng thúSẽ không thực hiện
Đi dự tiệc một mình
Nói chuyện/Hẹn hò với người khác giới
Nói trước đám đông
Bỏ việc khi thấy nhàm chán
Học một ngoại ngữ mới
Chuyển đến sống ở nước khác
Lập gia đình
Đi phượt một mình ở nước ngoài
gien đột phá

Trong lúc chờ tính toán số lượng "gien đột phá" của bạn, hãy nói cho chúng tôi đôi điều về bạn nhé:

gien đột phá Họ và tên:
gien đột phá Email:
gien đột phá Số điện thoại:
gien đột phá Nơi sống
Độ tuổi
gien đột phá Bạn có muốn nhận tư vấn miễn phí để cải thiện trình độ tiếng Anh?