Tiếng Anh tăng tốc sự nghiệp

Bài kiểm tra pronunciation

pronunciation test

Bạn có tự tin vào khả năng nói tiếng Anh của mình? Khảo sát trình độ của bạn trong lĩnh vực phát âm với bài kiểm tra sau!

pronunciation test