pronunciation star1pronunciation star2pronunciation star3

Phát âm tiếng Anh của bạn đã chuẩn chưa?

Phát âm tiếng Anh của bạn chỉ vừa đủ để nghe-hiểu hay thực sự chuẩn như người bản ngữ? Cùng kiểm chứng và nhận ngay đánh giá qua bài kiểm tra dưới đây.

Kiểm tra ngay
Phát âm tiếng Anh của bạn đã chuẩn chưa?