Tự tin tiếng anh
Bài kiểm tra Ninja Test 2 - English Test - Test

Bài kiểm tra Ninja Test 2 - English Test - WSE

HƯỚNG DẪN

ninja test 2Bạn sẽ phải đối mặt với 15 câu hỏi trong 3 vòng đấu từ cấp độ dễ nhất đến khó nhất.

ninja test 2Bạn có 15 giây để chọn giới từ thích hợp nhất.

ninja test 2Bạn không thể quay lại câu trả lời trước đó. Hãy hành động thật nhanh và chuẩn xác!

ninja test 2