Listening test

loader listening test

Bạn có thể NGHE tiếng Anh, nhưng bạn có thực sự HIỂU tiếng Anh?
Thử ngay với bài test Listening chuẩn giọng Anh-Anh này nhé!
Nhấn nút Bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng!

- Bấm vào biểu tượng chiếc loa để nghe, sau đó chọn câu trả lời đúng nhất
- Bạn không thể quay lại để thay đổi câu trả lời. Hãy đọc thật kĩ các đáp án nhé.

BẮT ĐẦU