loader listening test

Bạn có thể NGHE tiếng Anh, nhưng bạn có thực sự HIỂU tiếng Anh?
Thử ngay với bài test Listening chuẩn giọng Anh-Anh này nhé!
Nhấn nút Bắt đầu khi bạn đã sẵn sàng!

- Bấm vào biểu tượng chiếc loa để nghe, sau đó chọn câu trả lời đúng nhất
- Bạn không thể quay lại để thay đổi câu trả lời. Hãy đọc thật kĩ các đáp án nhé.

BẮT ĐẦU

english test

KIỂM TRA NHANH TIẾNG ANH CỦA BẠN!

english test