bài test tiếng anh giao tiếp
bài test kỹ năng Nghe tiếng Anh

Bài kiểm tra kỹ năng nghe tiếng Anh - Test - WSE

Kỹ năng nghe hiện tại của bạn cho thấy bạn đang ở cấp độ nào trên thang đo CEF?
Bài kiểm tra thú vị sau sẽ cho bạn câu trả lời!
listening test
+ Bài kiểm tra gồm 15 câu hỏi với độ khó tăng dần.
+ Bạn chỉ được nghe audio 2 lần.
+ Để có kết quả chính xác nhất,
bạn nên hoàn thành bài kiểm tra trong 20 phút.
listening testBắt Đầu