bài test tiếng anh giao tiếp
bài test kỹ năng Nghe tiếng Anh

Bài kiểm tra kỹ năng nghe tiếng Anh

Kỹ năng nghe hiện tại của bạn cho thấy bạn đang ở cấp độ nào trên thang đo CEF?
Bài kiểm tra thú vị sau sẽ cho bạn câu trả lời!
listening test
+ Bài kiểm tra gồm 15 câu hỏi với độ khó tăng dần.
+ Bạn chỉ được nghe audio 2 lần.
+ Để có kết quả chính xác nhất,
bạn nên hoàn thành bài kiểm tra trong 20 phút.
listening testBắt Đầu