Bài kiểm tra từ vựng - Test - WSE

loader

Vượt thử thách
từ vựng tiếng Anh 4 chặng

Giới thiệu

Bạn đã quá quen thuộc với những bài kiểm tra từ vựng thông thường? Sao không thử thách bản thân với hành trình vượt qua 4 chặng đầy cam go và thú vị? Và đừng bỏ qua cơ hội thách đấu với bạn bè bằng cách chia sẻ bài kiểm tra này nhé.

Hướng dẫn

Có 4 chặng đấu, mỗi chặng có 5 câu hỏi với từ vựng tiếng Anh ở nhiều lĩnh vực. Bạn có thể ngừng kiểm tra để xem đáp án những câu đã trả lời

Bắt đầu thử thách
Phát âm tiếng Anh của bạn đã chuẩn chưa?