Bài kiểm tra từ vựng - Test - WSE

loader

vocabulary

GIỚI THIỆU

Bạn nghĩ rằng các bài kiểm tra từ vựng thật đáng chán? Bạn sẽ hoàn toàn thay đổi suy nghĩ sau khi làm “bài kiểm tra 4 chặng” vừa hấp dẫn vừa đầy thử thách này. Hãy thử xem bạn vượt qua được bao nhiêu chặng, có đạt được tấm huy chương nào không, và đừng quên chia sẻ bài kiểm tra để thách đấu với bạn bè nhé!

vocabulary

HƯỚNG DẪN

- Bạn sẽ lần lượt trải qua 4 chặng đấu, mỗi chặng gồm 5 câu hỏi với từ vựng về nhiều lĩnh vực.
- Bạn có quyền ngừng kiểm tra để xem kết quả những câu đã trả lời.

vocabulary