Kiểm chứng tiếng Anh 1 - Level

english maker
Bạn có giỏi tiếng Anh như bạn nghĩ?
Trước giờ bạn vẫn luôn tự ước chừng trình độ tiếng Anh của mình, rồi cảm thấy tự tin / tự ti về điều đó. Nhưng thực tế liệu có đúng như vậy? Đến ngay với thử thách sau, và cùng vén tấm màn bí ẩn về trình độ tiếng Anh của bạn!
english maker