Tự tin tiếng anh

ielts practice beginner Wall Street English

Thi thử IELTS
cho người mới bắt đầu

Đừng bao giờ nghĩ đề thi IELTS chỉ dành cho những người đã giỏi tiếng Anh. Nếu là người mới bắt đầu, bạn vẫn có thể làm quen với cấu trúc đề thi và các kiểu câu hỏi trong đề IELTS bằng bài kiểm tra dưới đây.

HƯỚNG DẪN

Bài kiểm tra gồm 4 phần: Nghe-Nói-Đọc-Viết
Bạn có thể chọn kiểm tra lần lượt 4 kĩ năng hoặc chỉ tập trung 1 kĩ năng duy nhất
Bạn không thể thay đổi lựa chọn sau khi bấm "Submit"
Chọn kỹ năng bạn muốn kiểm tra bên dưới

english test level test