Mini Ielts Test

Loading
Bạn đã sẵn sàng cho
IELTS GENERAL?
IELTS General đang ngày càng được quan tâm nhiều hơn vì đây là tấm vé bắt buộc để bạn định cư hay xin việc ở nước ngoài (Canada, Australia, New Zealand…). Nếu bạn nghiêm túc với những dự định này, hãy kiểm tra nhanh với WSE qua bài thi mẫu IELTS General để đánh giá trình độ bản thân và có kế hoạch học phù hợp nhé.
ielts general
Lưu ý:
  • • Bài kiểm tra gồm 10 câu hỏi.
  • • Bài kiểm tra kỹ năng Nghe (Listening) và Đọc (Reading).
  • • Bạn không thể quay lại để thay đổi đáp án.
Bài kiểm tra tham khảo nguồn từ IDP Education Canada.
ielts general
Hãy sẵn sàng cho phần thi Listening!
Bạn chỉ có thể nghe mỗi đoạn 01 lần.
ielts general
ielts general
IMPORTANT NOTICE: PRODUCT RETURN
Fancy Foods wishes to inform the public that pieces of metal have been found in some jars of Fancy Food Chicken Curry (Spicy). The batches of the jars involved have numbers from J6617 to J6624. The batch number is printed on the bottom of each jar. If you have any jars with these batch numbers, please return them (preferably unopened) to the supermarket where you purchased them. You can also return them to the factory (Fancy Foods Retailers, Blacktown). Fancy Foods will pay $10 for each jar returned unopened and $5 for each jar already opened. No payment will be made for empty jars, which do not need to be returned. However, the Retailing Manager will be interested to hear from people who have consumed chicken curry from any of the above batch numbers. In particular, it will be helpful if they can give information about the place of purchase of the product. Jars of Fancy Foods Chicken Curry (Coconut) and Fancy Foods Chicken Curry (Mango) have not been affected and do not need to be returned.
REWARD
Fancy Foods will pay a reward of $10,000 to $50,000 for information which leads to the conviction of any person found guilty of placing metal pieces in its products. If you have such information, please contact the Customer Relations Manager, Fancy Foods Retailers, Blacktown.
Choose NO MORE THAN THREE WORDS AND/ OR A NUMBER from the text for each answer.
What has been found in some Fancy Foods products?
Where can you find the batch number on the jars?
How much will you receive for an opened jar of contaminated Chicken Curry?
ielts general
ielts general
ielts general
Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài kiểm tra!
Hãy cho Wall Street English hiểu hơn về bạn để có kết quả chính xác nhé!