Tự tin tiếng anh
graphs and charts
GIỚI THIỆU

Graph and chart

Bạn có nghĩ rằng những số liệu nhàm chán trở nên sống động hơn nhờ vào các loại biểu đồ? Hãy khám phá xem bạn có thể “giải mã” các biểu đồ tốt đến đâu với bài kiểm tra ngắn này nhé!

* Các số liệu sử dụng trong bài kiểm tra hoàn toàn không có thực.