Thang đo sức hấp dẫn của bạn

loadertest
test

CÂU HỎI 1

Công ty đài thọ cho bạn một chuyến công tác nước ngoài. Bạn muốn tham gia sự kiện nào nhất?

CÂU HỎI 2

Bạn thấy khó chấp nhận được tính cách nào nhất?

CÂU HỎI 2

Hoạt động nào sau đây hấp dẫn bạn nhất?

CÂU HỎI 2

Điều gì sau đây dễ khiến bạn xuống tinh thần/nổi cáu nhất?

CÂU HỎI 2

Điều gì sau đây sẽ là thử thách lớn nhất với bạn?

CÂU HỎI 3

Màu sắc nào sau đây thu hút bạn nhất?

CÂU HỎI 4

Bạn được mời đến một nhà hàng cực kỳ nổi tiếng nhưng chỉ được thử duy nhất một món. Bạn sẽ gọi món ăn nào sau đây?

CÂU HỎI 5

Chọn căn nhà trong mơ của bạn:

CÂU HỎI 6

Lựa chọn nào sau đây bao gồm nhiều thể loại nhạc bạn yêu thích nhất?

CÂU HỎI 7

Bạn thích đọc loại sách nào sau đây nhất?

Sự kiên nhẫn cũng làm nên nét hấp dẫn của con người đấy! Mời bạn để lại thông tin để xem “lời phán” cho mình nhé!

Bạn có muốn nhận tư vấn miễn phí để cải thiện trình độ tiếng Anh? :