từ vựng tiếng Anh có làm khó được bạn

img-cover

Tiếng Anh

chuyên ngành

của bạn đang ở mức độ nào

Những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành có làm khó được bạn? Liệu bạn có thể vượt qua thử thách về ngoại ngữ trong lĩnh vực nghề nghiệp mình hứng thú? Cùng WSE đánh giá trình độ tiếng Anh chuyên ngành của bạn qua bài kiểm tra dưới đây nhé.

Lưu ý

  • • Mỗi chuyên ngành có 10 câu hỏi
  • • Nội dung bài kiểm tra hoàn toàn bằng tiếng Anh