english for beginners

Chi tiết - English For Beginners - Test - WSE

Loading...

english for beginners
1
english for beginners
To ____ a book .
2
english for beginners
To ____ a boat .
3
english for beginners
To ____ wine .
4
english for beginners
To ____ a horse .
5
english for beginners
To ____ a car .
6
english for beginners
To ____ an email message .
7
english for beginners
To ____ on bus .
8
english for beginners
To ____ a motorbike .
9
english for beginners
To ____ the food .
10
english for beginners
To ____ on a chair .

Vẫn còn 20 cụm từ đơn giản nhưng thú vị dành cho bạn
trong sổ tay “English for Beginners”!

Mời bạn điền thông tin để nhận kết quả và tài liệu MIỄN PHÍ: