Thử thách so tài Tiếng Anh cùng người nổi tiếng - WSE

Đọ sức tiếng Anh cùng người nổi tiếng

tiếng anh

Đọ sức tiếng anh cùng

Người nổi tiếng

LƯU Ý
  • • Bài kiểm tra gồm 5 câu hỏi
  • • Bạn phải điền câu trả lời vào chỗ trống (từ hoặc câu hoàn chỉnh)
  • • Số kí tự trong đáp án trùng với số dấu gạch cho sẵn trong câu hỏi
  • • Bài kiểm tra mất chưa đầy 10 phút