Bài kiểm tra character 2

character test

TRẮC NGHIỆM

CHỈ SỐ HÀI HƯỚC
(HUMOUR QUOTIENT)

Giới thiệu:

Chỉ số hài hước (Humor Quotient – HQ) không chỉ cho thấy bạn là “thanh niên nghiêm túc” hay “cây hài vạn người mê” mà còn nói lên khả năng ứng biến, sức sáng tạo và năng suất trong công việc của bạn nữa đấy ! Bài trắc nghiệm này sẽ giúp bạn biết mình đang ở đâu trên thang đo HQ.

Hướng dẫn:

- Bạn sẽ trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn.
- Hãy cố gắng chọn ngay câu trả lời khiến bạn ấn tượng nhất.
- Bạn sẽ không được quay lại để thay đổi câu trả lời.

CHƠI LUÔN

character test