Daily reflex 2

test

Bạn có thể giao tiếp tiếng Anh nhanh nhưng vẫn tự nhiên và chuẩn xác chứ?
Làm bài kiểm tra để khám phá khả năng phản xạ tiếng Anh của bạn!