Tự tin tiếng anh
Bài kiểm tra CV Writing - English Test - WSE

Bài kiểm tra viết CV tiếng Anh - Test

Bạn đã tìm hiểu kỹ về công ty và yêu cầu của vị trí tuyển dụng? Tuyệt, giờ đây việc cần làm là chuẩn bị một bản CV chuyên nghiệp để dành vé mời vào vòng phỏng vấn. Tiếng Anh của bạn đã đủ “chuẩn” để giúp bạn tạo nên bản CV đó? Bài kiểm tra này sẽ cho bạn câu trả lời!

Bắt đầu ngay!