bài test tiếng anh giao tiếp

Conversation Test - Test - WSE

Bài thi giao tiếp

Giao tiếp được xem là một trong những kỹ năng quan trọng với người học tiếng Anh. Hãy cùng "đo" kĩ năng này của bạn qua bài trắc nghiệm ngắn sau!

Bài kiểm tra bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm.

Bạn sẽ nghe câu thoại và trả lời câu hỏi bằng cách click vào đáp án.

Bạn không thể quay lại để thay đổi câu trả lời.