Tự tin tiếng anh
Bài test tiếng Anh thuyết trình - Câu hỏi - Test - WSE

Bài test tiếng Anh thuyết trình" - Test"

PRESENTATION

career test

Thuyết trình tốt góp phần làm cho công việc của bạn hiệu quả hơn. Thử thách kỹ năng thuyết trình của bạn với bài test ngắn sau!

THỬ NGAY BÀI KIỂM TRA ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CỦA BẠN!

  • Về bài kiểm tra:
  • Bài kiểm tra bao gồm 10 câu hỏi
  • Bạn cần chọn phương án đúng và hợp lí nhất.
  • Bạn có thể quay lại để thay đổi đáp án
carer test