Tự tin tiếng anh
Bài kiểm tra tiếng Anh trong buổi họp - Câu hỏi - Test - WSE

Bài kiểm tra tiếng Anh trong buổi họp" - Test"

MEETING

career test

Bài kiểm tra sau sẽ giúp đánh giá kỹ năng tiếng Anh của bạn trong những buổi họp công ty. Những cuộc họp là dịp để bạn trình bày về công việc của mình với cấp trên và với đồng nghiệp, do đó việc gây ấn tượng tốt là rất quan trọng!

THỬ NGAY BÀI KIỂM TRA ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CỦA BẠN!

  • Về bài kiểm tra:
  • Bài kiểm tra bao gồm 15 câu hỏi
  • Bạn cần chọn phương án đúng và hợp lí nhất.
  • Bạn có thể quay lại để thay đổi đáp án
carer test