Cách diễn tả say yes

loader
Bạn biết bao nhiêu cách diễn tả ý Say Yes
Trong tiếng Anh, có rất nhiều cụm từ thú vị khác để diễn tả câu “Say Yes” tuỳ theo ngữ cảnh. Cùng WSE thực hiện bài kiểm tra nhỏ sau đây để khám phá nhé!
say yes
Lưu ý:
  • • Bài kiểm tra gồm 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi chỉ có 01 đáp án đúng.
  • • Thời gian làm bài kiểm tra: 05 phút.
  • • Nhận ngay kết quả phân tích khi hoàn thành bài kiểm tra và quà tặng eBook “20 ways to Say Yes”.
say yes
say yes
1. Friend asking: Are you ready to party tonight?
say yes
2. Boss saying: You need to come to the office earlier tomorrow!
say yes
3. Colleague saying: Could you please send me the meeting minutes?
say yes
4. Friend saying: Your sister is now a postgraduate, right?
say yes
5. Boss asking: Can you give me a quick report this afternoon?
say yes
6. Colleague asking: It seems like you’re tired.Would you like some water?
say yes
7. Client saying: Please work on this urgent project asap.
say yes
8. Friend saying: Let’s have a drink at 8 PM.
say yes
9. Boss saying: Prepare the files for our meeting tomorrow, please.
say yes
10. Client asking: Are you in charge of these upcoming tasks?
say yes
Bạn đã hoàn thành 10 câu hỏi của bài kiểm tra “Bạn biết bao nhiêu cách diễn tả ý “Say Yes”? Hãy cho Wall Street English tìm hiểu thêm về bạn để nhận kết quả bài kiểm tra và cuốn eBook miễn phí nhé!