Tự tin tiếng anh
Tiếng Anh ứng xử trong kinh doanh

Tiếng Anh ứng xử trong kinh doanh

english test negotiation

Ứng xử khéo léo trong kinh doanh là một trong các kỹ năng quan trọng nhất! Bạn đã nắm được các quy tắc cơ bản?

Nắm lấy cơ hội để đánh giá!

  • Bài kiểm tra bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm
  • Bạn có thể quay lại để thay đổi đáp án
english test courtesy