Tự tin tiếng anh
Bài kiểm tra kỹ năng đàm phán tiếng Anh

Bài kiểm tra kỹ năng đàm phán tiếng Anh

english test negotiation

“Thương trường là chiến trường” Trong thương thuyết, đàm phán với các đối tác quốc tế, bạn cần rất nhiều kỹ năng cũng như khả năng tiếng Anh để có thể đạt được mục đích. Liệu bạn đã sẵn sàng cho thử thách khó khăn này?

Nắm lấy cơ hội để đánh giá!

  • Bài kiểm tra bao gồm 10 câu hỏi
  • Bạn có thể quay lại để thay đổi đáp án
english test negotiation