Tự tin tiếng anh
Bài kiểm tra tiếng Anh kinh doanh WSE

Bài kiểm tra tiếng Anh kinh doanh - Test

english test negotiation

Vốn tiếng Anh tốt là điều kiện cần để mở rộng công việc kinh doanh của bạn. Các bài kiểm tra ngắn của WSE sẽ giúp bạn khảo sát trình độ tiếng Anh thương mại. Loạt câu hỏi tình huống thực tế và gần gũi sẽ là công cụ hữu ích để bạn đánh giá kỹ năng của bản thân và học hỏi thêm nhiều điều mới!

negotiation test
courtesy test