Tự tin tiếng anh

Chi tiết Bài kiểm tra Building Your Career Path - English Test - WSE

bài kiểm tra building career path

• Bài kiểm tra gồm 15 câu đố.

• Nhiệm vụ của bạn là chọn những từ đúng để ghép lại thành câu tương ứng với nghĩa Tiếng Việt cho trước.

• Bạn sẽ xây được một nấc thang với mỗi câu trả lời đúng.

Bắt đầu ngay
building your career