BREAK THE WALL TEST

"Biết thêm một ngôn ngữ là sống được thêm một cuộc đời".
Liệu tiếng Anh của bạn đã đủ tốt để giúp bạn khám phá địa danh xinh đẹp phía sau bức tường? Hãy thử bài kiểm tra vui sau để tìm kiếm câu trả lời.
BẮT ĐẦU