Bạn đã sẵn sàng cho buổi review lương?

NẮM CHẮC CƠ HỘI THÀNH CÔNG KHI ĐỀ XUẤT TĂNG LƯƠNG SAU TEST NÀY!

Sau một thời gian làm việc tại công ty nước ngoài, những cống hiến cũng như năng lực của bạn dành cho tổ chức đã được chứng minh. Đây cũng là thời điểm bạn sẽ tham gia một buổi đề xuất lại lương của mình. Bạn nên nói những gì? Thái độ ra sao và phải biết kỹ năng gì để được tăng lương?

Hãy làm ngay bài kiểm tra bên dưới để giải đáp những câu hỏi của bạn, cũng như tìm ra giải pháp cải thiện tiếng Anh nhé!

Kiểm tra ngay