Trình độ tiếng Anh Test

90s tiếng anh
90s tiếng anh
90s tiếng anh
Những kỷ lục chính là các giới hạn để bạn phá bỏ và đạt được thành tích mới đáng tự hào hơn. Thử ngay bài kiểm tra gay cấn này để biết trong 90 giây bạn có thể vượt qua kỷ lục của chính mình bao nhiêu lần, và kỷ lục cao nhất bạn đạt được sẽ là bao nhiêu nhé!
90s tiếng anh
Hướng dẫn:
- Mỗi câu hỏi chỉ có 2 đáp án Đúng – Sai, bạn cần trả lời chính xác và nhanh nhất có thể.
- Bài kiểm tra sẽ dừng lại khi bạn trả lời sai, hoặc khi hết 90 giây.
- Bạn luôn có thể thử lại để vượt qua kỷ lục cũ, WSE khuyến khích lựa chọn này!
- Nếu tắt trình duyệt, bạn sẽ phải kiểm tra lại từ đầu. Chú ý nhé!
- Bạn có 1 quyền trợ giúp duy nhất để đi tiếp, nhưng chỉ được xài 1 lần.
 
1. My family has 4 members.
 
2. I am going at the library.
 
3. How are you doing?
 
4. They said her the whole story.
 
5. She's always tells lies.
 
6. Tell him not to come.
 
7. I would like some tea with a few sugar.
 
8. This house needs cleaning.
 
9. What should we do when they finish to watch TV?
 
10. I don't know weather he will come or not.
 
11. I haven’t written any poems since I was a child.
 
12. Travelling to a country that is different to your own is a very interesting experience.
 
13. You should place the thesis statement near the end of the introductory paragraph.
 
14. It is generally a best idea to be more daring than boring.
 
15. There are many differences between life in the country and life in the city.
 
16. My friends are still talking about the day that I fall into the river.
 
17. They found themselves in a room where was very large and dark.
 
18. San stopped drawing because she had to leave for school.
 
19. I have had a dream of getting married with a football player for I was 15
 
20. Have you got a lot of money? – No, I have very little money.
15/20
Kỷ lục hiện tại của bạn là 15 câu trả lời đúng. Bạn hoàn toàn có thể vượt qua giới hạn này, nhưng bạn có tin vào bản thân mình không? Giới hạn đặt ra là để phá bỏ, ngại gì không thử lại?
Học hỏi từ lỗi sai luôn là cách tốt để đạt được những thành tích cao hơn.
Bạn hãy điền thông tin để biết đáp án chính xác cho câu hỏi bạn đã trả lời sai nhé!

Sau lượt chơi, kỷ lục cao nhất bạn đạt được là câu trả lời đúng!
Bạn có muốn phá kỷ lục này?
Kỷ lục cao nhất bạn đạt được là câu trả lời đúng.
Dù có hài lòng với kết quả này hay không, điều quan trọng là bạn đã dám thử lại để phá bỏ các giới hạn tiếng Anh của mình. Chính yếu tố này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu nói tiếng Anh tự tin, vì thế hãy luôn giữ tinh thần I DARE #ToWin, AND I WILL bạn nhé!
Sau đây là đáp cho lượt chơi gần nhất của bạn:
1
A
90s tiếng anh